Publication
Title
Vlaamse bestuursrechtscolleges : verleden, heden en toekomst
Author
Language
Dutch
Source (book)
Rechtsbescherming in het Publiekrecht : kan er nog gebouwd worden in Vlaanderen?
Source (series)
Postuniversitaire cyclus Willy Delva ; 42
Publication
Mechelen : Kluwer, 2016
ISBN
978-90-465-8864-2
Volume/pages
p. 187-232
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 30.09.2016
Last edited 30.03.2018
To cite this reference