Publication
Title
Invloeden van leerconcepties op het doorstroompatroon van leerlingen in de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs
Author
Abstract
Language
Dutch
Source (journal)
Pedagogische studiën : tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde. - Groningen
PEDAGOGISCHE STUDIEN
Publication
Groningen : H.D. Tjeenk Willink, 2016
ISSN
0165-0645
Volume/pages
93:3(2016), p. 154-177
ISI
000384396400004
Full text (open access)
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Web of Science
Record
Identification
Creation 03.10.2016
Last edited 01.06.2019
To cite this reference