Publication
Title
Sporen van ouderverstoting in het SiV-onderzoek
Author
Abstract
Inzicht in ouders en kinderen die geen contact meer hebben na s cheiding blijft onderbelicht in het huidige familie‐ onderzoek. Een erg specifieke vorm van een gebrek aan contact i s ouderverstoting. Hoewel enkele studies dit thema al belicht hebben, blijft dit onderzoek schaars en kent h et methodologisch beperkingen. Met deze studie willen we dan ook bijdragen aan onderzoek naar ouderverstoting en vertrekken we vanuit de grootschalige multi‐ actorstudie Scheiding in Vlaanderen SiV. Twee onderzoeksvra gen worden beantwoord: (1) Wat is de prevalen‐ tie van het vermoeden van ouderverstoting na scheiding in Vlaanderen? en (2) Hangt het vermoeden van ouder‐ verstoting samen met een spe cifiek scheidingsproces?. Daartoe analyseren we gegevens van zowel ouders (n = 1172) als kinderen (n = 499). Als eerste worden bivariate analyses uitgevoerd om de prevalentie van een vermoeden van oud erverstoting na te gaan bij zowel ouders als kinderen. Daarna wordt een multiple correspondentie‐analyse geb ruikt om inzicht te verwerven in de eventuele samenhang van een vermoeden van ouderverstoting met het scheidi ngsproces. Hoewel een vermoeden van ou‐ derverstoting niet vaak voorkomt, rapporteren zowel ouders als kinderen dat dit vaker voorkomt bij vaders dan bij moeders. Kinderen rapporteren wel hogere percentages dan ouders . Daarnaast blijkt ook dat een vermoeden van ouderverstoting vaker voorkomt b ij een problematisch scheidings proces.
Language
Dutch
Source (journal)
Relaties en nieuwe gezinnen
Source (book)
Het parental alienation syndrome (PAS)
Publication
2016
Volume/pages
6:3(2016), p. 1-29
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 04.10.2016
Last edited 07.10.2016
To cite this reference