Publication
Title
Vergelijking van enkele rechtsplegingen tegen bezitsstoornissen en eigendomsstoornissen : bezitsvorderingen, eigendomsvorderingen, aansprakelijkheidsvorderingen, kort geding, voorlopige regeling van de toestand der partijen (art. 19, derde lid Ger.W.)
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tendensen vermogensrecht 2016
Publication
Antwerpen : Intersentia, 2016
ISBN
978-94-000-0750-5
Volume/pages
p. 239-308
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Acquisitive prescription.
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 06.10.2016
Last edited 04.10.2018
To cite this reference