Publication
Title
Stressfractuur of osteochondraal letsel van het os naviculare?
Author
Abstract
Achtergrond Osteochondraal letsel van het os naviculare van de voet is zeldzaam. Het onderscheid met een stressfractuur is niet eenvoudig omdat beide letsels zich meestal voordoen als vage pijn in de middenvoet bij sportieve jongvolwassenen. Hun typische locatie verschilt echter. SPECT-CT maakt het mogelijk een etiologische diagnose te stellen. Een correcte diagnose is belangrijk omdat deze 2 aandoeningen een ander beleid vergen. Casus Een 19-jarige mannelijke atleet had pijn aan de dorsale zijde van de rechter middenvoet bij belasting van de voet. Op basis van SPECT-CT werd de diagnose stressfractuur van het os naviculare gesteld. Omdat conservatieve therapie niet hielp en gezien lokalisatie atypisch was voor een stressfractuur, werd de diagnose herzien naar osteochondraal letsel. Conclusie De sleutel tot de diagnose osteochondraal letsel is de lokalisatie van het letsel in het centrale proximale derde deel van het os naviculare. Patiënten met dit type letsel worden vaak chirurgisch behandeld, terwijl voor een stressfractuur conservatieve therapie volstaat.
Language
Dutch
Source (journal)
Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. - Amsterdam
Publication
Amsterdam : 2016
ISSN
0028-2162
Volume/pages
160(2016), p. 1-5
Article Reference
D265
Medium
E-only publicatie
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 11.10.2016
Last edited 29.04.2017
To cite this reference