Publication
Title
De ontbinding van de sociale huurovereenkomst wegens ernstig en/of blijvende tekortkoming van de huurder (noot onder Cass. 3 maart 2016)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht. - Brussel, 1987, currens
Publication
Brussel : 2016
ISSN
0775-2814
Volume/pages
7(2016), p. 405-411
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 11.10.2016
Last edited 04.09.2018
To cite this reference