Publication
Title
IPR en het verdergaande proces tot wijziging van de Detacheringsrichtlijn : IPR in een politiek-juridisch krachtenveld
Author
Language
Dutch
Source (journal)
NJBlog
Publication
2016
Volume/pages
(2016.09.06)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 11.10.2016
Last edited 12.10.2016
To cite this reference