Title
IPR en het verdergaande proces tot wijziging van de Detacheringsrichtlijn : IPR in een politiek-juridisch krachtenveld
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
other
Publication
Subject
Law
Source (journal)
NJBlog
Volume/pages
(2016.09.06)
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle