Publication
Title
Vrijwilligersaansprakelijkheid, lidmaatschap organisatie, bewaarder van de zaak en aansprakelijkheidsverzekering
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2016
ISSN
1782-3463
Volume/pages
17(2016), p. 231-233
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 18.10.2016
Last edited 02.08.2018
To cite this reference