Title
Het nieuwe vennootschapsrechtelijke regime inzake inbreng van bedrijfstak en van algemeenheid
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Accountancy & bedrijfskunde
Volume/pages
15(1995) :6 , p. 34-45
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle