Publication
Title
Het nieuwe vennootschapsrechtelijke regime inzake inbreng van bedrijfstak en van algemeenheid
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Accountancy & bedrijfskunde
Publication
1995
Volume/pages
15:6(1995), p. 34-45
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference