Publication
Title
Het nieuwe regime inzake inbreng en overdracht van bedrijfstak en van algemeenheid
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Notarieel en fiscaal maandblad. - Brussel
Publication
Brussel : 1995
ISSN
2034-2373
Volume/pages
8(1995), p. 1-14
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 02.07.2019
To cite this reference