Publication
Title
Wegen naar een grotere doelmatigheid van kinderbijslag en belastingaftrek voor kinderen ten laste
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid / België. Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. - Brussel, 1959, currens
Publication
Brussel : 1995
ISSN
0775-0234
Volume/pages
2(1995), p. 408-447
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017
To cite this reference