Publication
Title
Onderzoek aan biochemie en experimentele maatregelen voor het herstel van beekdalvenen : eindrapport
Author
Language
Dutch
Source (series)
OBN ; 2016-204-BE
Publication
Driebergen : Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, 2016
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 03.11.2016
Last edited 12.08.2020
To cite this reference