Publication
Title
Serological markers to measure recent changes in malaria transmission : a promising tool towards malaria elimination = Het gebruik van serologische merkers voor het evalueren van recente veranderingen in de transmissie van malaria : een veelbelovende methode die kan bijdragen tot de eliminatie van malaria
Author
Language
English
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen. Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen. Departement Farmaceutische Wetenschappen, 2016
Volume/pages
204 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 07.11.2016
Last edited 08.11.2016
To cite this reference