Publication
Title
Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling
Author
Language
Dutch
Source (book)
Geloven in het verleden: studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet / Put, Eddy [edit.]
Publication
Leuven : Universitaire Pers, 1996
Volume/pages
p. 459-469
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference