Publication
Title
Over tonnage, geld en inventiviteit: enkele Antwerpse bedenkingen bij de prestaties van de haven van Rotterdam
Author
Language
Dutch
Source (book)
Radar: stand van zaken in de wetenschap
Publication
Gottmer : Becht, 1995
Volume/pages
p. 257-270
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference