Publication
Title
De modale keuze in het goederenvervoer: een econometrische analyse naar het belang van determinerende factoren in het Belgische goederenvervoer
Author
Language
Dutch
Publication
Brussel : 1995
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference