Publication
Title
Ik heb mijn lief in eeuwigheid : functies en thema's van Middelnederlandse devote liederen, collaties en viten
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement Letterkunde/Ruusbroecgenootschap, 2016
Volume/pages
291 p. : ill.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 25.11.2016
Last edited 18.02.2017
To cite this reference