Publication
Title
Minimumuitkeringen en minimumtrekkers in de Belgische sociale zekerheid
Author
Language
Dutch
Source (book)
De sociale zekerheid verzekerd? Toespraken, commentaren en geselecteerde papers van het 22ste Vlaamse Wetenschappelijk Economisch Congres / Despontin, Marc [edit.]
Publication
Brussel : VUBPress, 1996
Volume/pages
p. 167-190
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference