Publication
Title
Is een werkloosheidsmodel naar Nederlands model sociaal doelmatiger voor België?
Author
Language
Dutch
Source (book)
De sociale zekerheid verzekerd? Toespraken, commentaren en geselecteerde papers van het 22ste Vlaamse Wetenschappelijk Economisch Congres / Despontin, Marc [edit.]
Publication
Brussel : VUBPress, 1996
Volume/pages
p. 211-233
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference