Publication
Title
Primaire arbeidsongeschiktheid in België: micro- en macro-economische analyse
Author
Language
Dutch
Source (book)
De sociale zekerheid verzekerd? Toespraken, commentaren en geselecteerde papers van het 22ste Vlaamse Wetenschappelijk Economisch Congres / Despontin, Marc [edit.]
Publication
Brussel : VUBPress, 1996
Volume/pages
p. 355-380
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference