Publication
Title
Bedenkingen over eigendomsoverdracht van en zakelijke rechten op onroerende goederen bij een conflict tussen de beslagleggende schuldeiser van de koper en zijn hypothecaire kredietgever
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1995
ISSN
1782-3463
Volume/pages
24(1994-1995), p. 825-827
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference