Publication
Title
Leven beneden het socio-vitale minimum: onderzoek naar de levensomstandigheden van huishoudens met een laag inkomen
Author
Language
Dutch
Source (series)
Programma maatschappelijk onderzoek: sociale ongelijkheid
Publication
Brussel : Federale Diensten voor Wtenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, 1996
Volume/pages
128 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference