Publication
Title
Politieke sturing inzake de tariefmethodologie opgesteld door energieregulatoren : hoeveel ruimte laat het EU-recht?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2016
ISSN
0040-7437
Volume/pages
9(2016), p. 496-502
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 19.12.2016
Last edited 04.09.2018
To cite this reference