Publication
Title
Rząd belgijski na londyńskim wygnaniu
Author
Language
Dutch
Source (book)
Rządy bez ziemi : struktury władzy na uchodźstwie (The Lackland governments : the structures of the authorities in exile) / Zurawski vel Grajewski, Radosław Paweł [edit.]
Publication
Kraków : Wydawnictwo, 2014
ISBN
978-83-7181-828-8
Volume/pages
p. 399-413
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 20.12.2016
Last edited 01.03.2017