Publication
Title
De sociaaleconomische trajecten in en na het (equivalent) leefloon van personen met en zonder een migratieachtergrond
Author
Language
Dutch
Source (book)
40 jaar OCMW en bijstand / De Wilde, Marjolijn [edit.]; e.a.
Publication
Leuven : Acco, 2016
ISBN
978-94-6292-724-7
Volume/pages
p. 121-140
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 22.12.2016
Last edited 04.09.2018
To cite this reference