Publication
Title
Primordia : de start van de Antwerpse stads- en kapittelbibliotheek in 1608-1609
Author
Language
Dutch
Source (book)
Historische stadsbibliotheken in Nederland : studies over openbare stadsbibliotheken in de Noordelijke Nederlanden vanaf circa 1560 tot 1800. - Zutphen, 2016
Source (series)
Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel : nieuwe reeks. - Zutphen; 18
Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel : nieuwe reeks ; 18
Publication
Zutphen : Walburgpers, 2016
ISBN
978-94-6249-144-1
Volume/pages
p. 134-143
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 06.01.2017
Last edited 13.07.2017
To cite this reference