Publication
Title
Het pleit dan toch niet beslecht : de implicaties van het arrest van het Hof van Cassatie van 25 juni 2015 op de bewijslast van de geïnformeerde toestemming van de patiënt
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gezondheidsrecht. - Mechelen
Publication
Mechelen : 2015
ISSN
1372-3170
Volume/pages
5(2015), p. 352-367
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 09.01.2017
Last edited 04.09.2018
To cite this reference