Publication
Title
Tiny krijgt een fiets : Tiny aan zee: maar wat als je niet Tiny heet? Maatschappelijke participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen bevorderen: de rol van lokale besturen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Viewz / Vlaamse Gewestelijke Sektie van de OCMW-sekretarissen. - Brugge, 2016, currens
Publication
Brugge : 2016
ISSN
2506-8717
Volume/pages
1(2016), p. 64-71
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 16.01.2017
Last edited 09.03.2019
To cite this reference