Title
Veranderingen in organisaties: de transactiekostenbenadering versus het actieperspectiefVeranderingen in organisaties: de transactiekostenbenadering versus het actieperspectief
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Research group
Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen
Management
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Economisch en sociaal tijdschrift: een driemaandelijkse uitgave van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen
Volume/pages
50(1996):4, p. 555-591
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle