Publication
Title
Onderzoek en behandeling van patiënten met benigne paroxysmale positionele vertigo
Author
Language
French
Source (book)
Jaarboek fysiotherapie / Veenhof, C. [edit.]; et al.
Publication
Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 2010
ISBN
9789031364756
Volume/pages
p. 36-54
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 28.01.2017
Last edited 06.03.2018