Publication
Title
De syndicus: uw 111 antwoorden: bijdragen Marlies Lernout
Author
Language
Dutch
Source (book)
De syndicus : uw 111 antwoorden. - Antwerpen, 2016
Publication
Antwerpen : Intersentia, 2016
ISBN
978-94-000-0738-3
Volume/pages
p. 52-147
Note
General: 23. Wanneer moet er een syndicus aangeduid worden, 52-53 / 24. Hoe wordt de syndicus aangesteld, 54-55 / 25. Mag een mede-eigenaar die zich als syndicus kandidaat stelt, mee stemmen in de stemming tot aanstelling van de syndicus?, 56 / 31. Op welk wettelijk kader is de activiteit van syndicus gebaseerd?, 65-66 / 33. Wat is het toepassingsgebied van dit wettelijk kader?, 68-70 / 38. Moet de syndicus op vraag van een mede-eigenaar de documenten die vanuit de vereniging van mede-eigenaars worden verstuurd, in een andere landstaal vertalen?, 86-87 / 49. Moet de syndicus optreden tegen een overtreding van bepaalde regels door één of meerdere mede-eigenaars?, 107-109 58. Wie moet de syndicus op de algemene vergadering uitnodigen?, 123-124 / 60. Hoe moet de uitnodiging van de algemene vergadering eruit zien?, 126-128 / 64. Kan een mede-eigenaar zich laten vertegenwoordigen op een algemene vergadering, 134-135 / 67. Kan een mede-eigenaar buiten toestemming van de algemene vergadering of buiten de syndicus om overgaan tot herstelling van de gemeenschappelijke delen?, 137-138 / 72. Hoe worden de gemeenschappelijke kosten verdeeld?, 144 / 73. Hoe worden de gemeenschappelijke kosten verdeeld indien niet alle kavels werden verkocht?, 145-146 / 74. Kan een mede-eigenaar afzien van bepaalde gemeenschappelijke kosten?, 147
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 03.02.2017
Last edited 04.02.2017
To cite this reference