Publication
Title
Clans, Cabales en Coterieën: de Slag bij Oudenaarde en de permanente machtsstrijd in de Grand Siècle
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde, van zijne kastelnij en van den lande tusschen Maercke en Ronne / Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde. - Oudenaarde, 1906, currens
Publication
Oudenaarde : Geschied- en Oudheidkundige Kring, 2009
ISSN
2033-4176
Volume/pages
46(2009), p. 3-35
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 17.02.2017
Last edited 04.06.2019