Publication
Title
De Spaanse Successieoorlog en de slag bij Oudenaarde (11 juli 1708)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde, van zijne kastelnij en van den lande tusschen Maercke en Ronne / Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde. - Oudenaarde, 1906, currens
Publication
Oudenaarde : Geschied- en Oudheidkundige Kring, 2007
ISSN
2033-4176
Volume/pages
44(2007), p. 23-74
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 17.02.2017
Last edited 31.05.2019