Publication
Title
Een evaluatie van en beleidsaanbevelingen inzake het stelsel van de socio-professionele integratie vrijstelling voor gerechtigden op het leefloon
Author
Language
Dutch
Publication
POD Maatschappelijke Integratie, 2015
Volume/pages
66 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 20.02.2017
Last edited 21.02.2017
To cite this reference