Publication
Title
Wetboek publiek recht; 2: bestuurshandelingen, goederen, overheidsopdrachten, schuldvorderingen en schulden, provincie en gemeente, openbare diensten en overheidsbedrijven
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : MAKLU, 1996
Volume/pages
804 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference