Publication
Title
Tussen beleid en administratieve praktijk : de implementatie van het Belgisch migratiebeleid in negentiende-eeuws Brussel
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 2017
Volume/pages
391 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 21.02.2017
Last edited 22.02.2017
To cite this reference