Publication
Title
Grenzen aan de uitoefening van stemrecht door aandeelhouders: in essentie een afweging van belangen
Author
Language
Dutch
Source (book)
De vennootschaps- en verenigingsrechter / Belgisch Centrum voor vennootschapsrecht
Publication
Brussel : Larcier, 2017
ISBN
978-2-8044-9783-5
Volume/pages
p. 217-241
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 23.02.2017
Last edited 24.02.2017
To cite this reference