Publication
Title
G. van Gurp, Reformatie in Brabant: protestanten en katholieken in de Meierij van 's-Hertogenbosch, 1523-1634
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Noordbrabants historisch jaarboek / Noordbrabants Historisch Genootschap. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening; Stichting Zuidelijk Historisch Contact [Breda] - 's-Hertogenbosch, 1984, currens
Publication
's-Hertogenbosch : 2016
ISSN
0923-5817
Volume/pages
33(2016), p. 216-218
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 24.02.2017
Last edited 25.02.2017
To cite this reference