Publication
Title
Van onbegrensd belang: de staat van het onderwijs Nederlands in Nederland en Vlaanderen
Author
Institution/Organisation
Nederlandse Taalunie. Taakgroep Nederlands
Language
Dutch
Source (series)
Voorzetten , 37
Publication
's-Gravenhage : Stichting Bibliographia Neerlandica, 1992
ISBN
90-71313-41-7
Volume/pages
96 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference