Publication
Title
Medicalisering van leerproblemen : een tweesnijdend zwaard
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Psychiatrie en verpleging: tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg / Broeders van Liefde. - Gent
Publication
Gent : 2016
ISSN
0777-6535
Volume/pages
6(2016), p. 15-25
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 02.03.2017
Last edited 03.03.2017
To cite this reference