Publication
Title
Jozef Boets, Guido Gezelle: bloemlezing, zijn wereld in 400 gedichten. Antwerpen: Coda, 1993; Id., Guido Gezelle: spreuken en gezegden. Antwerpen: Coda, 1993; Paul Claes, Gezelle gelezen. Leiden: Dimensie, 1993; Johan van Iseghem. Kroniek van de jonge Gezelle, 1854-1858. Tielt: Lannoo, 1993
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Neerlandica extra muros / Internationale Vereniging voor Neerlandistiek [Utrecht] - Assen, 1963 - 2007
Publication
Assen : 1995
ISSN
0047-9276
Volume/pages
33:1(1995), p. 66-69
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference