Publication
Title
De Antwerpse havenorganisatie tijdens het Franse bewind: tweeledig bestuur
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Sirene : driemaandelijks maritiem tijdschrift / Vrienden van de Flandriaboten [Antwerpen] - Antwerpen, 1950 - 2006
Publication
Antwerpen : Vrienden van de Flandriaboten, 1996
ISSN
0933-7423
Volume/pages
47:185(1996), p. 24-29
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference