Publication
Title
Makelaars in adellijke communicatie : de evolutie van het herautschap in het Heilig Roomse Rijk (twaalfde-zestiende eeuw)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Virtus: bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis / Werkgroep Adelsgeschiedenis [Zwolle] - Zwolle
Publication
Zwolle : 2016
ISSN
1380-6130
Volume/pages
23(2016), p. 210-215
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 06.04.2017
Last edited 11.04.2017
To cite this reference