Publication
Title
Theoretisch kader voor de wisselwerking tussen milieu en economie
Author
Language
English
Source (book)
MIRA-S 2000 Gevolgen voor de economie: wetenschappelijke achtergronddocumenten / Van Humbeeck, Peter [edit.]
Publication
Mechelen : Vlaamse Milieumaatschappij, 2000
Volume/pages
p. 39-74
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Record
Identification
Creation 13.04.2017
Last edited 16.04.2017