Publication
Title
Nooit nergens : een filosofische zoektocht naar de plaats van de mens
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement Wijsbegeerte, 2017
Volume/pages
415 p.
Note
Supervisor: Van Eekert, Geert
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 11.05.2017
Last edited 13.07.2017
To cite this reference