Publication
Title
Latijnse opschriften in kerken en kapellen van Kapellen. 2de deel en slot
Author
Language
Dutch
Source (journal)
't Bruggeske: driemaandelijks tijdschrift Heemkring Hoghescote
Publication
2017
Volume/pages
49:2(2017), p. 16-26
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 29.05.2017
Last edited 30.05.2017
To cite this reference