Publication
Title
Data als spil van de deeleconomie : een eerste juridische verkenning
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarboek Dag van de Bedrijfsjuristen 2016
Source (series)
Tendensen in het bedrijfsrecht
Publication
Bruylant, 2016
ISBN
978-2-8027-5709-2
Volume/pages
p. 93-119
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 07.06.2017
Last edited 08.06.2017
To cite this reference