Publication
Title
De Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen en het ruimtelijke ordeningsrecht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Zoeken naar recht : hommage aan Mr. Paul L. Goossens. - Brugge, 2002
Publication
Brugge : Die Keure, 2002
ISBN
90-5751-721-3
Volume/pages
p. 193-241
UAntwerpen
Project info
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 08.06.2017
Last edited 08.06.2017