Publication
Title
Atmosferische optische verschijnselen : waarnemingen februari 2017 t.e.m. april 2017
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Halo : maandblad van de Vlaamse Vereniging voor Weerkunde. - Kortrijk, 1995
Publication
Kortrijk : 2017
ISSN
1371-4007
Volume/pages
47bis:558(2017), p. 17-20
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 20.06.2017
Last edited 21.06.2017
To cite this reference