Publication
Title
Nieuwe regelgeving voor de re-integratie van arbeidsongeschikte personeelsleden : toelichting en kanttekening bij de toepassing op (lokaal) overheidspersoneel
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2017
ISSN
0775-3217
Volume/pages
2(2017), p. 90-106
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 03.07.2017
Last edited 17.05.2019
To cite this reference